iPOS – Hệ thống quản lý kinh doanh trực tuyến

Mục tiêu của iPOS Một hệ thống quản lý tổng thể, tập trung và trực tuyến tại văn phòng trung tâm và hệ thống các chi nhánh, điểm bán hàng. Theo dõi số liệu tức thời tại từng điểm hoạt động: Doanh số, Tồn kho, Khách hàng, Tài chính tại tất cả các điểm sử […]

Mục tiêu của iPOS
  • Một hệ thống quản lý tổng thể, tập trung và trực tuyến tại văn phòng trung tâm và hệ thống các chi nhánh, điểm bán hàng.
  • Theo dõi số liệu tức thời tại từng điểm hoạt động: Doanh số, Tồn kho, Khách hàng, Tài chính tại tất cả các điểm sử dụng.
  • Cập nhật tức thời các thông tin về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi từ trung tâm xuống hệ thống các điểm bán hàng.
  • Không mất thời gian để lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích trên toàn hệ thống.
  • Dễ dàng nắm bắt thông tin qua điện thoại qua các thiết bị di động khác.
  • Giảm chi phí và thời gian triển khai.
  • Giảm chi phí sử dụng, chi phí bảo trì và vận hành hệ thống.
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng hệ thống.