TRANG CHỦ
            

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII bao gồm 12 hội nghị khoa học và 3 lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế bắt đầu từ ngày 26/6/2016 đến 17/12/2016. Đặc biệt trong 12 hội nghị, Hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội” là hội nghị lớn nhất diễn ra vào ngày 7 và ngày 08/7/2016. 

1. Số lượng hội nghị, lớp học Vật lý chuyên đề, cụ thể:

1.1. Cơ sinh học: từ phân tử đến mô (tiếng Anh: Mechanobiology: from molecules to tissue)

- Người tổ chức chính: Benoit LEDOUX

- Thời gian: từ ngày 26/6-02/7/2016

Dự kiến số người tham gia: 120 người.

Ban tổ chức khoa học: Ada Cavalcan (University of Heidelberg and Max Planck Ins tute for Intelligent Systems, Germany), Jie Yan (Mechanobiology Ins tute, Singapore), Benoit Ladoux (University Paris Diderot, CNRS and Mechanobiology Ins tute Singapore), René-Marc Mège (University Paris Diderot and CNRS, France), Shivashankar (Mechanobiology Institute, Singapore & IFOM, Italy), Yusuke Tomaya (Mechanobiology Institute, Singapore), Pierre Nassoy (Bordeaux University & CNRS, France).

Tóm tắt nội dung: Hội nghị sẽ bao quát những nội dung cơ bản, những bước tiến gần đây và những vấn để mới nổi lên có liên quan tới cơ sinh học (Trung Quốc dịch là lực học sinh học). Đây là một cơ hội hiếm có để thúc đẩy sự hiểu biết về cảm biến lực trong sinh học. Lĩnh vực này thực chất vận dụng cách ếp cận liên ngành, bao gồm sinh học và vật lý học, quang học và mô hình hóa trên máy nh. Hơn nữa, giờ đây, cơ sinh học đang ngày càng được đánh giá cao, mang ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong sự hiểu biết về quá trình phát triển sinh học hỗn loạn thừa thãi, bao gồm cả căn bệnh ung thư.

1.2. Dòng chảy vũ trụ (tiếng Anh: Cosmic Flows)

- Người tổ chức chính: Roland TRIAY

- Thời gian: từ ngày 03-09/7/2016

- Dự kiến số người tham gia: 100 người.

Ban tổ chức khoa học: Ma hew Colless (Australian Na onal University, Australia), Hélène Courtois (Ins tut de Physique Nucleaire de Lyon, France), Hume Feldman (Univ Kansas, USA), Yehuda Hoffman (Hebrew Univ, Israel), Mike Hudson (Univ Waterloo, Canada), Nick Kaiser (University of Hawaii, USA), Igor Karachentsev (Special Astronomical Observatory, Russia), Renée Kran-Korteweg (Univ Cape Town, South Africa), Barry Madore (Carnegie Observatories, USA), Thierry Masson (CPT CNRS, France), Nguyễn Quỳnh Lan (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam), Adi Nusser (Israel Institute of Technology, Israel), Jim Peebles (Princeton Univ, USA), Nguyễn Thị Minh Phương (Trường Đại học Quy Nhơn, Việt Nam), Roland Triay (Aix Marseille University, France), Brent Tully (University of Hawaii, USA), Jean Trần Thanh Vân (Gặp gỡ Việt Nam, Việt Nam).

Tóm tắt nội dung: Theo mô hình phân cấp các cụm, những chuyển động lệch do Vũ trụ giãn nở đã phát sinh khi vật chất tách thành các chế độ cao và thấp. Nói theo cách khác, chúng ta đã có thể xác định những chuyển động lệch phát sinh từ viêc quan sát sự phân bố các thiên hà hoặc là sự phân bố vật chất từ việc quan sát chuyển động của các thiên hà. Đó quả là một thành công cơ bản của mô hình, mà hai phương pháp luận sử dụng trong mô hình ấy hầu như đã được các nhà thiên văn học công nhận rộng rãi.

Việc tổ chức hội nghị quốc tế về vật lý thiên văn lần này thể hiện sự hứng thú ngày càng tăng của các nhà khoa học trên toàn thế giới về lãnh vực nói trên. Đó cũng là cơ hội tốt để quy tụ các nhà khoa học từ vùng châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng hoặc chuẩn bị tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học này.

1.3. Khoa học cơ bản và xã hội (tiếng Anh: Fundamental science and Society)

Thời gian: từ ngày 07-08/7/2016

Số lượng: dự kiến 300 người

1.4. PASCOS: Hạt, Dây và Vũ trụ học (tiếng Anh: PASCOS: Particle, Strings and Cosmology)

- Người tổ chức chính: Phạm Quang Hưng, Trần Thanh Vân

- Thời gian: từ ngày 10-16/7/2016

- Dự kiến số người tham gia: 200 người.

Ban tổ chức khoa học:Pierre Binetruy (APC, Paris, France), Kingman Cheung (National Tsing Hua University, Taiwan), Andre de Gouvea (Northwestern University, USA), Craig Dukes (U. of Virginia, USA), Jacques Dumarchez (LPNHE, France), Craig Group (U. of Virginia, USA), Kaoru Hagiwara (KEK, Japan), Paul Frampton (Oxford), Hong-Jian He (Tsinghua University, China), Xiao-gang He (Na onal Taiwan University, Taiwan), JoAnne Hewe (SLAC,USA), Bob Hirosky (U. of Virginia, USA), George Hou (National Taiwan University, Taiwan), Pyungwon Ko (KIAS, Korea), O o Kong (National Central University, Taiwan), Alex Kusenko (UCLA, USA), Hitoshi Murayama (UC Berkeley, USA and IPMU, Japan), Satya Nandi (Oklahoma State University, USA), Monica Pepe-Altarelli (CERN), Qaisar Shafi (Bartol Ins tute, University of Delaware, USA), Marc Sher (College of William and Mary, USA), Jose WF Valle (IFIC, U. of Valencia, Spain), Yifang Wang (IHEP, Beijing, China), T.C. Yuan (Academia Sinica, Taiwan).

Ban cố vấn quốc tế:J. Bagger (Johns Hopkins), W. Buchmülller (DESY), P. Frampton (Oxford), J.F. Gunion (UC Davis), J.E. Kim (Kyung Hee), R.C. Myers (Perimeter Ins tute), P. Nath (Northeastern), S. Raby (Ohio State), D.P. Roy (Tata Ins tute), P. Shellard (Cambridge), J. Silk (Oxford), M.T. Vaughn (Northeastern), K.C. Wali (Syracuse).

Tóm tắt nội dung: Mục đích của hội nghị chuyên đề này là tổng kết và thảo luận về các kết quả đã đạt được gần đây trong lãnh vực vật lý hạt, lý thuyết dây và vũ trụ học. Với sự khám phá của hạt Higgs (một hạt chủ chốt trong mô hình chuẩn của các hạt cơ bản) vào tháng 7 năm 2012 và sự khởi động gần đây của máy gia tốc hạt (LHC) Run II, việc tập họp các nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm là khẩn cấp để thảo luận về những kết quả đã thu thập được và đề xuất những ý tưởng mới, với mục đích làm sáng tỏ những bí ẩn của mô hình chuẩn cho đến nay vẫn không được đại đa số coi là câu trả lời cuối cùng.

Hội nghị PASCOS: Particle, Strings and Cosmology (Hạt, Dây và Vũ trụ học) diễn ra từ 10/7/2016 đến 16/7/2016. Đây là một hội nghị có tầm ảnh hưởng rất lớn, số đại biểu dự kiến tham gia hội nghị này là 200, đặc biệt trong đó có GS. Takaaki Kajita - Nobel Vật lý 2015.

 

Kajita là một nhà vật lý Nhật Bản.

 

Năm 2015, ông nhận giải Nobel vật lý cùng với Arthur B. McDonald. Ủy ban Nobel trao giải cho hai nhà khoa học này vì "những đóng góp trọng yếu của họ đối với các thử nghiệm cho thấy hạt neutrino (một loại hạt hạ nguyên tử sinh ra từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ) thay đổi tính đồng nhất. Sự biến đổi này đòi hỏi các hạt neutrino phải có khối lượng".

 

Kajita nghiên cứu tại Đại học Saitama (hoàn thành năm thành năm 1981) và nhận bằng tiến sĩ năm 1986 tại Đại học Tokyo.

Từ năm 1988, ông đã công tác tại Viện Nghiên cứu vũ trụ xạ, Đại học Tokyo, nơi ông trở thành một trợ lý giáo sư năm 1992 và Giáo sư năm 1999.

Thời điểm năm 2015, ông làm tại Viện Kavli cho vật lý và toán học của vũ trụ ở Tokyo và Giám đốc Trung tâm Neutrino Vũ trụ tại Viện Nghiên cứu tia vũ trụ (ICRR) từ năm 1999.

1.5. Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau (tiếng Anh: Star Formation in different environments)

Người tổ chức chính: Nguyễn Lương Quang, Fumitaka NAKAMURA

- Thời gian: từ ngày 24-30/7/2016

- Dự kiến số người tham gia:  200 người

Ban tổ chức khoa học: Philippe André (CEA, FR), Henrik Beuther (MPIA, DE), Ian Bonnell (St Andrew, UK), Joseph Girart (ICE, CSIC-IEEC, Barcelona, ES), Alyssa Goodman (CfA, US), Doug Johnstone (NRC, Herzberg), Paul Ho (EAO, US), Kee-Tae Kim (KASI, KR), Kotaro Kohno (Univ. Tokyo, JP), Mark Krumholz (Santa Cruz/ ANU, US/AU) , Di Li (CAS, CN), HuaBai Li (HKU, HK), Sheng Yuan Liu, (ASIAA, TW), Chris Matzner (UofT, CA), Karl Menten (MPIR, DE), Thierry Montmerle, (IAP, FR), Frederique Mo e (Grenoble, FR), Fumitaka Nakamura (NAOJ, JP, Chair), Toshikazu Onishi (Osaka Pref. Univ., JP), Peter Schilke (Univ. of Cologne, DE), Ken'ichiTatematsu (NAOJ, JP), Koji Tomisaka (NAOJ, JP).

Ban tổ chức địa phương:Nguyễn Lương Quang (NAOJ, Japan), Trần Thanh Vân (Rencontres du Vietnam), Lê Minh Tân (Tây Nguyên university, Vietnam), Hoàng Chí Thiêm (CITA, CA), Hà Trung Hiếu (FPT univer ty, Vietnam).

Tóm tắt nội dung: Đây là cuộc hội nghị đầu tiên ở Việt Nam về sự hình thành các ngôi sao. Chúng tôi mong muốn đưa các nhà lý thuyết và các nhà quan sát về sự hình thành các ngôi sao đến bên nhau; họ chính là những người đã tạo nên các bước ến mới đây, làm giàu thêm vốn hiểu biết của chúng ta về các ngôi sao, về cấu trúc dạng sợi, lõi của ngôi sao, sự tiến hóa của đám mây xung quanh ngôi sao, cũng như sự kết nối giữa các thực thể thiên văn đó. Hội nghị còn nhằm đề cập đến tất cả các khía cạnh của sự hình thành ngôi sao, bao gồm cả sự hình thành những ngôi sao khối lượng nhỏ, ngôi sao khối lượng kếch sù, cấu trúc dạng sợi, những đám mây phân tử khổng lồ và cả sự hình thành các ngôi sao cỡ thiên hà. Hội nghị cũng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác chặt chẽ thông qua nhiều nhóm nghiên cứu nhỏ.

1.6. Các thí  nghiệm độ nhạy cao vượt ra ngoài Mô hình Chuẩn (tiếng Anh: High Sensitivity Experiments Beyond the Standard Model)

Người tổ chức chính: Gilles BAN

- Thời gian: từ ngày 31/7-6/8/2016

- Dự kiến số người tham gia: 50 người

Ban tổ chức khoa học:Pr Gilles Ban (LPCCAEN CNRS/IN2P3, France), Pr Guillaume Pignol (LPSC CNRS IN2P3, France), Pr Klaus Kirch (ETH Zurich), Paul Scherrer (Ins tute Switzerland), Pr Yasuhiro Sakemi (Sendai University, Japan), Pr Oscar Naviliat Cuncic (NSCL/Michigan State University, USA).

Tóm tắt nội dung: Mục đích của hội nghị này là tập hợp những nhà nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và nhà khoa học trẻ làm việc trong ngành vật lý mới vượt ra ngoài Mô hình Chuẩn, sử dụng các thí nghiệm với độ nhạy cao. Các thí nghiệm với độ nhạy cao ấy dò theo dấu vết các độ lệch nhỏ đối với Mô hình Chuẩn và đó chính là công cụ mạnh mẽ cung cấp những giả thiết trong các thí nghiệm ở vùng năng lượng cao với máy gia tốc.

1.7. Bay theo gió (Vật lý Thiên văn) (tiếng Anh: Blowing in the wind (Astrophysics))

- Người tổ chức chính: Pierre LESAFFRE

- Thời gian: từ ngày 07-13/8/2016

- Dự kiến số người tham gia: 80 người

Ban tổ chức khoa học: Nick Cox (IRAP, Toulouse, France), Josef Hron (University of Vienna, Austria), Pierre Lesaffre (LERMA/ENS, Paris, France), Maria Lugaro (Monash University, Clayton, Australia), Philippe Stee (Obs. de la Côte d'Azur, Nice, France), Jacco Van Loon (Keele University, Staffordshire, UK), Orsola De marco (Macquarie University, Sydney, Australia), Robert Izzard (Ins tute of Astronomy, Cambridge, UK), Di Li (NAOC, Beijing, P.R. China), Paola Marigo (University of Padova, Italy), Chris Tout (Institute of Astronomy, Cambridge, UK), Eva Villaver (UAM, Madrid, Spain), Aruna Goswami ( IIA, Bengaluru, India) Amanda Karakas (ANU, Canberra, Australia), Xiaowei Liu (KIAA-Peking University, Beijing, P.R. China), Pham Thi Tuyet Nhung (VAST, Hanoi, Vietnam), Dinh Van Trung (VAST, Hanoi, Vietnam).

Tóm tắt nội dung: Mục đích của hội nghị này là nhằm bắc một nhịp cầu nối liền những nhà nghiên cứu bên trong và bên ngoài các ngôi sao. Để có thể bắc được nhịp cầu đó, chúng tôi đã phải xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau xoay quanh chủ đề “gió sao”: sư tiến hóa về mặt cấu trúc của các ngôi sao, độ phổ cập của các nguyên tố trong các ngôi sao, các cơ chế khởi động gió ở những ngôi sao có độ sáng cao (như: OB, WR hoặc AGB), sự hình thành xung và bụi sao, bụi sao băng, sự chuyển dịch khối lượng ở những cặp sao đôi, những cơn gió sao tác động đến môi trường xung quanh các ngôi sao, sóng dẫn kích (bow shock) và tinh vân hành tinh, sự mất khối lượng và thông tin phản hồi của nó lên các thiên hà chủ và các cụm sao.

1.8. NuFact: Công xưởng Neutrino (tiếng Anh: NuFact: Neutrino Factory)

- Người tổ chức chính: Jacques DUMARCHEZ

- Thời gian: từ ngày 14-20/8/2016

- Dự kiến số người tham gia:  120 người

Ban tổ chức khoa học: Takashi Kobayashi, chair (KEK, Tsukuba, Japan), Alain Blondel, co-chair (University of Geneva, Switzerland), Jorge Morfin, co-chair (Fermilab, Batavia, USA), Alex Bogacz (Jefferson Lab, Newport News, USA), Alan Bross (Fermilab, Batavia, USA), Anselmo Cervera (IFIC, Valencia, Spain), Marcos Dracos (IPHC, Strasbourg, France), Helio de Mo a (CBPF, Rio de Janeiro, Brazil), Jacques Dumarchez (LPNHE, Paris, France), Stephen Geer (Fermilab, Batavia, USA), Maury Goodman (ANL, Argonne, USA), Deborah Harris (Fermilab, Batavia, USA), Takuya Hasegaw (KEK, Tsukuba, Japan), Patrick Huber (Virginia Tech ,Blacksburg, USA), Ernesto Kemp (IFGW, Campesinas, Brazil), Yoshitaka Kuno (University of Osaka, Japan), Kenneth Long (Imperial College, London, UK), Naba Mondal (TIFR, Mumbai, India), Craig Moore (Fermilab, Batavia, USA), Tadashi Koseki (KEK, Tsukuba, Japan), Tsuyoshi Nakaya (Kyoto University, Japan), Jeffrey Nelson (William & Mary, Williamburg, USA), Vi orio Palladino (Università di Napoli, Naples, Italy), Paul Soler (University of Glasgow, UK), André Rubbia (ETH, Zurich, Switzerland), Masato Shiozawa (ICRR, Tokyo, Japan), James Strait (Fermilab, Batavia, USA), Francesco Terranova (Università Milano Bicocca, Italy), Trân Thanh Vân (Rencontres du Vietnam, Gif-sur-Yve e, France), Y.F. Wang (IHEP, Beijing, R.P. of China).

Ban tổ chức địa phương: Cao Văn Sơn (Kyoto University, Japan), Jacques Dumarchez ( LPNHE, Paris, France), Lê Phước Trung (Tu s University, Medford, USA), Trần Thanh Vân (Rencontres du Vietnam, Gif-sur-Yve e, France)

Tóm tắt nội dung: Hội nghị này là một hội nghị trong chuỗi hội nghị quốc tế "Các công xưởng neutrino" thành lập năm 1999, với mục đích thảo luận các vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng nhà máy sản xuất neutrino trong tương lai. Mục đích chính của hội nghị này là đánh giá tiến độ nghiên cứu cho các cơ sở tương lai. Nội dung của hội nghị bao gồm: dùng dao động neutrino để khám phá các hệ thống phân cấp khối lượng của neutrino, vi phạm CP trong lĩnh vực leptonic, vi phạm hương vị lepton, và các hiện tượng mới.

1.9. Vật lý va chạm (tiếng Anh: Physics in Collision)

- Người tổ chức chính: Jean-Marie BROM (IPHC – Strasbourg)

- Thời gian: từ ngày 13-17/9/2016

- Dự kiến số người tham gia:  80 người

Ban cố vấn quốc tế: Alessandro Be ni (Padova Univ., LSC), Roy Briere (Carnegie Mellon Univ.), Jean-Marie Brom (IPHC Strasbourg) {chair}, Dusan Bruncko (IEP SAS, Kosice), Ulrich Heintz (Brown Univ.), Lisa Kaufman (Indiana Univ.), Soo-Bong Kim (Seoul Na onal Univ.), Michal Kreps (Warwick Univ.), Yoshitaka Kuno (Osaka Univ.), Wolfgang Lohmann (DESY), Livia Ludhova (Milano Univ. and INFN), Thomas Müller (KIT), Yoshihide Sakai (KEK), Vlada Simak (Inst. Phys. , ASCR, CTU Prague), Xiaoyan Shen (IHEP), Bernd Stelzer (SFU), Dong Su (SLAC), Robert S. Tschirhart (FNAL) , Thomas Ullrich (BNL), Rüdiger Voss (CERN), Horst Wahl (Florida St. Univ.), Yuji Yamazaki (Kobe Univ.).

Ban tổ chức địa phương: Jean-Marie Brom (IPHC, Strasbourg, France), Nguyễn Thị Hồng Vân ( IOP, Hanoi, Vietnam), Patrick Aurenche (CNRS, LAPTh, Annecy, France), Trần Minh Hiếu (HUST, Hanoi, Vietnam), Jean Trần Thanh Vân (Rencontres du Vietnam, Quy Nhon), Nguyễn Chí Linh (VNU-HCM, Vietnam Na onal University of Science, Ho Chi Minh city), Trần Ngọc Tiềm (USTH, Université de Science et Technogie de Hanoi, Vietnam), Bolek Pietrzyk (CNRS, LAPP, Annecy, France), Lê Đức Ninh (Humboldt Univerisity, Berlin, Germany), Trần Hương Lan (Desy, Hamburg, Germany), Trương Thị Ngọc Loan (ICTP, Trieste, Italy), Burin Asavapibhop (Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah (Universi Malaya, Kuala-Lumpur, Malaysia)

Tóm tắt nội dung: Hội nghị chuyên đề về Vật lý học của sự va chạm có mục đích trọng tâm là cập nhật các chủ đề quan trọng trong ngành vật lý hạt cơ bản, với các kết quả mới đã được công bố trong năm qua hoặc các kết quả có khả năng được công bố trước ngày tổ chức hội nghị chuyên đề. Mục đích của các bài thuyết trình là khuyến khích việc trao đổi và thảo luận về kết quả thực nghiệm mới và ý nghĩa của chúng. Chủ đề của hội nghị chuyên đề bao gồm các đề tài từ Vật lý Lý thuyết và Vật lý Thực nghiệm hạt gia tốc cho đến đề tài Vật lý Thiên văn hạt.

1.10. Lý thuyết chính xác cho thực nghiệm chính xác (tiếng Anh: Precise theory for precise experiments)

- Người tổ chức chính: Lydia ICONOMIDOU FAYARD

- Thời gian: từ ngày 25/9-2/10/2016

- Dự kiến số người tham gia: 100 người

Ban tổ chức khoa học: Babis Anastasiou (ETH Zurich), Maarten Boonekamp (IRFU, CEA), Kai-Feng Chen (Na onal Taiwan University), Louis Fayard (LAL, Orsay), Tim Gershon (University of Warwick), Christophe Grojean (DESY), Ulrich Haisch (Oxford University), Shoji Hashimoto (KEK), Lydia Iconomidou-Fayard (LAL, Orsay), Karl Jakobs (Freiburg University), Patrick Janot (CERN), Alex Mitov (Cambridge University), Mar jn Mulders (CERN), Leandro Nisa (Universita Roma 1 & INFN), Maria Ubiali (Cavendish Lab, Cambridge), Doreen Wackeroth (University of Buffalo, NY).

Tóm tắt nội dung: Cuộc thảo luận về chủ đề “nghẽn cổ chai” là  mục tiêu cuộc gặp này. Hội nghị sẽ quần tụ những nhà thực nghiệm lỗi lạc nhất ở vận hành Máy Va chạm Hadron Lớn (LHC) cùng các nhà lý thuyết trên khắp thế giới về các chủ đề trung tâm của ATLAS, CMS và LHCb phân chia trong giai đoạn 2 vận hành LHC, và xa hơn nữa, xem xét và thực hiện theo những cách thức mà kết quả mong muốn có thể đạt tới độ chính xác cao. Bài thuyết trình cập nhật các kết quả lý thuyết và buổi thảo luận với các nhà thực nghiệm sẽ cho phép chúng ta xác định rõ hơn những điểm quan trọng đang cấp bách đòi hỏi phải có những tiên đoán chính xác về mặt lý thuyết.

1.11. Nghiên cứu sự sống từ trái đất sơ khai đến các ngoại hành tinh (tiếng Anh: Search for life: from early Earth to exoplanets)

- Người tổ chức chính: Muriel GARGAUD, Nikos PRANTZOS

- Thời gian: từ ngày 11-17/12/2016

- Dự kiến số người tham gia: 80 người

Ban tổ chức khoa học: Muriel Gargaud (France, astro, co-chair), Nikos Prantzos (France, astro, co-chair), Sun Kwok (Hong-Kong, planetary nebulae), Nader Haghighipour (US, exoplanets), Masatoshi Ohishi (Japan, astrochemistry), Daniele Pin (Canada, geology), Jim Cleaves (USA, chemistry), Purifica on Lopez (France, biology), Emmanuelle Javaux (Belgium, paleobiogeology, PBGL).

Tóm tắt nội dung: Hội nghị có mục đích tập họp các cộng đồng liên ngành có liên quan để cùng nhau trả lời những câu hỏi cơ bản đầy thử thách liên quan đến sự sống, những câu hỏi này đã mê hoặc và khêu gợi tính hiếu kỳ của các nhà khoa học cũng như quần chúng: Từ đâu; từ lúc nào và bằng cách nào sự sống đã xuất hiện và phát triển trên trái đất? Những điều kiện để sự sống có thể hiện hữu là những điều kiện nào? Liệu cuộc sống có hiện hữu ở những nơi khác trong vũ trụ ? Và nếu có, làmthế nào để phát hiện và nhận diện nó?

1.12. Hội nghị Toán học kỷ niệm 10 năm chương trình đào tạo thạc sỹ Toán trường Đại học Orléan, Pháp (tiếng Anh: 10th anniversary of the Orleans Master)

- Người tổ chức chính: Athanasios BATAKIS, Guillaume HAVARD, MichelZINSMEISTER

- Thời gian: từ ngày 11-17/12/2016

- Dự kiến số người tham gia: 100 người

Tóm tắt nội dung: Hội nghị có mục đích trình bày các công trình nghiên cứu của các nhà toán học trẻ Việt Nam đã tốt nghiệp Thạc sĩ trong khuôn khổ chương trình đào tạo Thạc sĩ Pháp Việt. Chương trình đào tạo Thạc sĩ tập trung chủ yếu vào các ứng dụng của Toán học. Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp được đào tạo không chỉ về Toán thuần túy và Toán ứng dụng mà còn cả về Vật lý Toán học. Cuộc gặp gỡ giữa các sinh viên đang học và các cựu sinh viên đã tốt nghiệp là cơ hội giúp các em sinh viên trẻ tìm được người hướng dẫn làm luận văn tiến sĩ cũng như khám phá các lĩnh vực nghiên cứu của ngành Toán học mới.

 

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Đơn vị tổ chức: 

+ Tổ chức khoa học “Gặp gỡ Việt Nam”.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ UBND tỉnh Bình Định.

Số lượng tham dự: Dự kiến có khoảng 1661 đại biểu đến tham gia 12 hội nghị và 3 lớp học quốc tế chuyên đề. Trong đó, tại Hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội” có sự góp mặt của 6 giáo sư Nobel và các tổ chức khoa học, các tập đoàn lớn trên thế giới: Tập đoàn Solvay (Bỉ), Tập đoàn Dược phẩm SANOFI (Pháp), Tập đoàn Valéo, Tập đoàn Airbus, Tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu (CERN, Thụy Sỹ),… Bên cạnh đó là sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Tại Hội nghị PASCOS (10-16/7/2016) có sự tham gia của giáo sư Takaaki Kajita, người Nhật Bản - Giải Nobel Vật lý 2015.     Video
Hai au
b
d
c
     THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               28
  Số lượt truy cập: 70956
TRUNG TÂM QUỐC TÊ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH