TRANG CHỦ
            

Hội nghị quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” được tổ chức để kỷ niệm 50 năm Gặp gỡ Moriond (Rencontres de Moriond) sáng lập từ 1966 bởi Giáo sư Trần Thanh Vân. Hội thảo có số người tham gia nhiều nhất trong các hội nghị (300 người). Đặc biệt có mặt của 6 Giáo sư đạt giải Nobel, các nhà quản lý khoa học, các chủ tịch Hàn lâm viện, Nguyên chủ tịch Hội đồng giải Nobel, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Hội nghị "Khoa học cơ bản và xã hội" diễn ra vào 2 ngày 7/7/2016 và 8/7/2016. Đây là hội nghị lớn nhất được diễn ra tại Trung tâm ICISE trong năm 2016 với sự góp mặt của khoảng 300 đại biểu và đặc biệt là 6 Giáo sư đạt giải Nobel trong các lĩnh vực Vật lý, Hoá học, Hoà bình và Kinh tế:

1. Nội dung tổng quát hội nghị “ Khoa học cơ bản và xã hội”: (có 7 chủ đề thảo luận được phân bố cho 2 ngày)

Ngày đầu (7/7/2016):

+ Chủ đề 1 : Tầm quan trọng của theo đuổi khoa học cơ bản ở các nước mới nổi.

+ Chủ đề 2 : Khoa học cơ bản và sự phát triển bền vững

- Ngày thứ 2 (8/7/2016):

+ Chủ đề 3 : Nghiên cứu cơ bản và Hòa bình

+ Chủ đề 4 : Nghiên cứu cơ bản và khí hậu

+ Chủ đề 5 : Nghiên cứu cơ bản và sức khỏe

+ Chủ đề 6 : Nghiên cứu cư bản và sự phát triển giáo dục toàn cầu, kiến thức và công nghệ.

+ Chủ đề 7 : Nghiên cứu cơ bản, mở cửa đổi mới và hợp tác kinh tế.

Nội dung của 2 ngày diễn ra hội nghị sẽ bao trùm cả những vấn đề ở quá khứ và tình trạng hiện nay. Đồng thời sẽ có những thảo luận về các giải pháp, phương hướng cần theo đuổi trong tương lai.

2. Ý tưởng tổ chức hội thảo:

Hai ý tưởng lớn được nhấn mạnh là:

- Khoa học cơ bản với các bước đột phá, đã làm biến đổi thế giới chúng ta đang sống. Nó có tác động sâu sắc trên các cuộc cách mạng công nghệ, ở mọi lĩnh vực : từ điện tử, laser, mạng Internet đến sự phát triển bền vững (năng lượng và hóa học xanh, sự hiểu biết về biến đổi khí hậu v…v…) và lĩnh vực y tế như di truyền học, chẩn đoán hình ảnh v…v… Khoa học cơ bản đã là cơ sở cho các ứng dụng trong cuộc sống như điện thoại di động, định vị toàn cầu...

- Khoa học cơ bản - đặc biệt là các dự án khoa học lớn - được tổ chức phỏng theo những mô hình xã hội hoạt động trên cơ sở hợp tác và cạnh tranh (“cộng tác”) với tinh thần rộng mở, chia sẻ và thân ái giữa mọi người, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, thể chế chính trị... Một điển hình sáng chói của tinh thần ấy là CERN (Tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu), và cũng là Gặp gỡ Moriond (Rencontres de Moriond). Những mô hình ấy rất thích ứng cho các xã hội phát triển nhưng đang có khuynh hướng tự cô lập trong chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tương đối và thậm chí chủ nghĩa biệt phái, cũng như cho các xã hội đang phát triển. Chúng đóng góp cho hòa bình thế giới và cho việc củng cố những giá trị cơ bản chung, nền tảng của nhân loại.

3. Mục đích của hội thảo:

- Đề xuất những vấn đề liên quan tới khoa học cơ bản và xã hội ở các nước châu Á nói chung, và đặc biệt ở các nước đang phát triển xung quanh Việt Nam với những chủ đề đặc thù của các đất nước này.

- Tạo cơ hội để các nhà khoa học tương tác, trao đổi với các nhà hoạch định chính sách và các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân về tầm quan trọng của khoa học đối với sự phát triển của xã hội.

4. Các đơn vị tham gia tổ chức và hỗ trợ kinh phí

- Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- UBND tỉnh Bình Định, Việt Nam;

- Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam);

- Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN,Geneva, Thụy Sỹ) ;

- Viện Khoa học Solvay (Brussels, Bỉ).

5. Thành phần tham dự: gồm các nhóm chính như sau:

-  Các nhà khoa học danh tiếng trên thế giới;

- Các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý khoa học của quốc tế;

- Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các cơ quan Trung Ương; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của tỉnh Bình Định; 

- Các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế lớn xây dựng và phát triển dựa trên khoa học và công nghệ. 

6. Ban tổ chức khoa học

- Etienne Augé (Phó Chủ tịch Đại học Paris 11, Orsay, Pháp);

- Maurizio Bona (Cố vấn của TổngGiám đốc, CERN, Geneva);

- Michel Spiro (Nguyên Chủ tịch Hội đồng CERN, Saclay);

- Jean Tran Thanh Van (Chủ tịch Hội Gặp gỡ Moriond, Gặp gỡ Blois, Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE);

- Marc Henneaux (Giám đốc viện Solvay, Brussels, Bỉ).

7. Ban chương trình khoa học

- Jean Audouze (Vật lý Thiên Văn, Nguyên Cố vấn về Khoa học cho cựu Tổng thống Pháp Mitterrand);

- Phan Thanh Bình (Giám đốc Đại gọc quốc gia TP Hồ Chí Minh);

- Lars Brink (nguyên Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Nobel Vật lý, Göteborg);

- Hescheng Chen (Giám đốc Viện Vật lý Năng lượng cao);

- Pascal Colombani (Chủ tịch Ban Giám đốc Công ty Valéo);

- Michel Davier (Giáo sư, Đại học Paris XI, Orsay, Pháp);

- Jerome Friedman (Giải thường Nobel Vật lý năm1990, MIT);

- Fabiola Gianoti (Tổng Giám đốc CERN);

- David Gross (Giải thưởng Nobel Vật lý 2004, cựu Giám đốc KITP, Santa Barbara);

- Nguyễn Văn Hiệu (nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, Hà Nội);

- Jean Jouzel (Phó chủ tịch tổ chức GIEC-Giải thưởng Nobel Hoà bình 2007);

- Nguyễn Đức Khương (Giáo sư, Đại học Kinh doanh, IPAG, Paris, Pháp);

- Pierre Léna (Vật lý Thiên văn, Viện Hàn lâm Khoa học, Paris);

- Soo-Jong Rey (Giáo sư, Đại học Quốc gia Seoul);

- Đàm Thanh Sơn (Giáo sư Đại học Chicago, Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học Mỹ);

- Neil Turok (Giám đốc Viện Perimeter, Waterloo, Bỉ);

- Kurt Wüthrich (Giải thưởng Nobel Hóa học 2002, Đại học ETH Zurich, Thụy sĩ và La Jolla, Mỹ). 

TÓM TẮT NỘI DUNG TỔNG QUÁT CỦA HỘI THẢO

- Ngày đầu (7/7/2016) dành cho vai trò của khoa học liên quan đến hòa bình và hữu nghị và tầm quan trọng của khoa học đối với các nước mới nổi.

     + GS. David Gross, Nobel Vật lý năm 2004 phát biểu đề dẫn chủ đề khoa học cơ bản và hoà bình.

     + GS. Kurt Wuthrich, Nobel Hoá học năm 2002 báo cáo đề dẫn chủ đề tầm quan trọng của khoa học cơ bản đối với các nước mới nổi. GS. Lars Brink, Nguyên chủ tịch Hội đồng Nobel ngành Vật lý chủ trì thảo luận bàn tròn cùng chủ đề.

- Ngày thứ hai (8/7/2016) có nội dung liên quan đến vai trò của nghiên cứu cơ bản trong các cuộc cách mạng công nghệ và đối với sự phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, sự phát triển giáo dục và công nghệ. Sẽ có các bài thuyết trình với nhiều chủ đề đa dạng bình đẳng về cơ hội (đặc biệt là bình đẳng giới), mối tương quan giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong khuôn khổ hợp tác cởi mở về sáng chế và phát minh.

     + GS. Jerome Friedman, Nobel Vật lý năm 1990 sẽ tham dự thảo luận bàn tròn về sự phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ.

     + GS. Jean Jouzel, Phó chủ tịch Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu Liên hợp quốc, giải Nobel Hoà bình 2007 trình bày báo cáo chủ trì thảo luận vấn đề nghiên cứu cơ bản liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu. GS. Carlo Rubbia, Nobel Vật lý năm 1984 trình bày báo cáo đề dẫn cùng chủ đề.

     + GS. Jean Audouze, Nguyên cố vấn cấp cao về khoa học cho Tổng thống François Mitterrand, Pháp sẽ tham gia trình bày báo đề dẫn chủ đề khoa học cơ bản đối với sự phát triển giáo dục toàn cầu.

Nội dung hai ngày họp bao trùm quá khứ và tình trạng hiện nay của khoa học và sẽ có những thảo luận về các phương hướng cần theo đuổi trong tương lai.

Các chủ đề nêu lên tại cuộc Hội thảo có liên quan đến tất cả các ngành khoa học cơ bản. Điều đó được phản ánh trong việc ban tổ chức mở rộng chủ đề không chỉ trong lĩnh vực Vật lý thuần túy, mà còn các liên ngành khác (Toán, Tin, Hóa, Sinh, Kinh tế và Tài chính...)

Gặp gỡ Moriond (Rencontres de Moriond) là gì?

Cách đây nửa thế kỷ, Trần Thanh Vân, một tiến sĩ khoa học Vật lý gốc Việt “sống nhờ” trên đất Pháp, mới 30 tuổi, nảy ra ý tưởng mới: không tổ chức những cuộc hội nghị khoa học như thông thường (conference, symposium, colloque, chẳng hạn), mà muốn tạo ra một mô hình mới: những cuộc “gặp gỡ” (rencontres theo tiếng Pháp). Với mô hình “gặp gỡ” ở một nơi an bình, mọi người ở cùng một nơi, cùng trượt tuyết, đi dạo chung. Vì thế mà mối quan hệ giữa các nhà Vật lý - dù họ là người đã đoạt Giải thưởng Nobel hay mới chỉ là một tiến sĩ trẻ - dễ trở nên thân tình hơn, cởi mở hơn, thoải mái hơn và do đó nhân bản hơn. Với tư tưởng đó, tại làng Moriond nhỏ bé, chưa mấy ai biết tới, bên dãy núi Alpes, Gặp gỡ Moriond lần thứ nhất ra đời, theo ý tưởng của Trần Thanh Vân, tập hợp khoảng 20 nhà Vật lý trẻ phần lớn từ Đại học Paris-Sud (Đại học Paris 11) ở Orsay, Pháp. Moriond (còn có tên là Courchevel 1500) là một nơi trượt tuyết đẹp tuyệt vời trong những ngày cuối đông đầu xuân. Các tiến sĩ trẻ Châu Âu này, buổi sáng họp nghe thông báo và tranh luận về Vật lý lý thuyết và về Vật lý thực nghiệm, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ, cầm ski đi trượt tuyết, kết hợp nghiên cứu khoa học với thể thao, du lịch. Sau đó tiếp tục hội thảo khoa học lại tới 20 giờ. Sau bữa ăn tối còn giao lưu khoa học, hay tùy hôm, chơi với đàn violin hoặc guitar. Chưa đủ tiền thuê khách sạn, Vân và các bạn thuê nhà trọ, đi chợ mua thực phẩm, tự nấu ăn và rửa chén bát. Gặp gỡ Moriond lần thứ II bắt đầu có các nhà vật lý nước láng giềng Italy “xin” đến dự vì cảm thấy thú vị và rất hợp với tuổi trẻ. Rồi những lần “Gặp Gỡ” sau thu hút thêm nhiều nhà Vật lý các nước khác ở châu Âu. Quy mô lớn dần, khó tự nấu lấy ăn, bó buộc thuê khách sạn nhưng với giá rẻ. Danh tiếng Gặp gỡ Moriond vang xa, tới tận bờ bên kia Đại Tây Dương. Và rồi dần dà số nhà Vật lý Mỹ đến dự đông hơn Pháp! Theo thời gian, các cuộc Gặp gỡ Moriond lôi cuốn cả các nhà vật lý Nga, và châu Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam và các vùng lãnh thổ Đài Loan, Hong Kong…

Năm mươi năm qua, Gặp gỡ Moriond đã đóng vai trò công cụ trong việc phát triển vật lý năng lượng cao trên thế giới, được cộng đồng Vật lý thế giới nhìn nhận là một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về Vật lý, đã thu hút rất nhiều các nhà khoa học danh tiếng kể cả các nhà khoa học đã đoạt giải Nobel. Hình thức “Gặp Gỡ” theo mô hình Moriond được gọi là tinh thần Moriond đã được các viện khoa học Mỹ và Châu Âu học theo. Những Gặp Gỡ sau đây đã được thành lập theo tinh thần Moriond: Gặp gỡ mùa đông tại Aspen (Mỹ); Gặp gỡ tại hồ Louise (Canada); Gặp gỡ tại thung lũng Aosta, La Thuile (Italy)… Nhiều khám phá mới nhất về Vật lý hạt đã được công bố đầu tiên tại Gặp gỡ Moriond. Vì cần dành nhiều thời gian hơn cho Gặp gỡ Việt Nam, GS Vân đã lập ra một nhóm để tiếp tục tổ chức Gặp gỡ Moriond. GS. Etienne Augé và GS. Jacques Dumarchez đảm nhiệm nhóm này tiếp tục “tinh thần Moriond” và cũng sát cánh với Gặp gỡ Việt Nam góp phần xây dựng nền tảng khoa học ở Việt Nam nói riêng và các nước vùng Đông Nam Á nói chung thông qua Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE). Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành vừa xây dựng ở Quy Nhơn, nơi mà Hội Gặp gỡ Việt Nam - cũng theo tinh thần Moriond - hoạt động sôi nổi, tạo nên một tiêu điểm hội tụ giới trí thức Đông-Nam Á, đang làm việc hết mình cho giáo dục trình độ cao và nghiên cứu theo hướng tò mò khoa học, nằm ở tâm điểm một khu vực kinh tế năng động và hướng tới tương lai trên hành tinh chúng ta.

Ghi chú:

     + GS. Sheldon Glashow, Giáo sư ĐH Harvard, Nobel Vật lý năm 1979, đã đến Bình Định trong lễ khánh thành trung tâm ICISE.

     + GS. David Gross, Nobel Vật lý năm 2004, đã đến Bình Định trong lễ khánh thành trung tâm ICISE.

     + GS. Jerome Friedman, Nobel Vật lý năm 1990, MIT, Mỹ đã đến ICISE-Quy Nhơn, Bình Định năm 2015.

     + GS. François Englert, Nobel Vật lý 2013, đã đến ICISE-Quy Nhơn, Bình Định năm 2013.

     + GS. Jean Audouze, Nguyên cố vấn cấp cao về khoa học cho Tổng thống François Mitterrand, Pháp đã đến ICISE-Quy Nhơn, Bình Định năm 2014.         

* Tổ chức nghiên cứu nguyên tử Châu Âu-Thụy Sỹ(CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire:

CERN là tổ chức khoa học hùng mạnh sở hữu tổ hợp máy gia tốc LHC (Large Hadron Collider) lớn nhất thế giới, có đường hầm làm dẫn hạt dài 27 km nằm sâu dưới lòng đất ở vùng biên giới Pháp - Thụy Sĩ. CERN nhận được sự hậu thuẫn của 20 nước thành viên Châu Âu; tại đây có 2.500 nhà khoa học và kỹ sư của đa quốc gia làm việc thường xuyên; ngoài ra, còn đón 10.000 nhà khoa học khác từ 113 quốc gia và vùng lãnh thổ đến làm việc từng đợt tùy theo chương trình.

Nhiệm vụ chính của CERN là cung cấp máy gia tốc hạt và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu vật lí hạt cơ bản. Một lượng lớn thí nghiệm đã được các phòng thí nghiệm liên quốc gia thực hiện tại CERN để sử dụng chúng. CERN cũng là nơi khai sinh ra World Wide Web (internet).

Website: http://www.cern.ch

 

* Tập đoàn  Solvay và Viện quốc tế SOLVAY-Bỉ:

Thành lập năm 1863 bởi Ernest Solvay, năm 2013 tập đoàn hóa chất Solvay S.A. kỷ niệm năm sinh nhật lần thứ 150. Đồng thời, Solvay Brussels School of Economics & Management do Solvay sáng lập cũng kỷ niệm sinh nhật thứ 110.

Tập đoàn Solvay có 1900 nhà khoa học nghiên cứu trong 12 trung tâm Research & Innovation (R&I) toàn cầu; sở hữu 300 bằng sáng chế mới trong năm 2012. Solvay sở hữu 8 phòng thí nghiệm cao cấp tập trung nghiên cứu khoa học cơ bản và 35 phòng thí nghiệm tập trung cho nghiên cứu ứng dụng công nghiệp-kinh doanh. Lĩnh vực hoạt động của tập đoàn Solvay là công nghiệp hóa chất với tổng số 26000 nhân viên trên toàn cầu. Tổng doanh thu năm 2014 là 10,21 tỷ euro.

Hội nghị SOLVAY đầu tiên vào mùa thu năm 1911 tại Brussels đã thành công rực rỡ mặc dù bàn về một chủ đề cực kỳ mới vào lúc bấy giờ là thuyết lượng tử. Albert Einstein, năm ấy 32 tuổi, là một trong hai nhà vật lý trẻ nhất đến dự hội nghị. Dự hội nghị, còn có những tên tuổi huyền thoại như Marie Curie, H. Poincaré, L. de Broglie, E. Rutherford, P. Langevin…Sau huyền thoại 1911, Viện quốc tế Solvay Vật lý được thành lập bởi Ernest Solvay năm 1912. Viện quốc tế Solvay Hóa học được thành lập một năm sau đó, vào năm 1913. Các hai Viện sáp nhập vào năm 1970 là "Viện quốc tế Solvay cho Vật lý và Hóa học. Nhiệm vụ của Viện Solvay là hỗ trợ và phát triển nghiên cứu khám phá trong lĩnh vực Vật lý, Hóa học và các lĩnh vực liên quan với mục đích "mở rộng và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các hiện tượng tự nhiên".

Các hoạt động chính của Viện quốc tế Solvay là tổ chức định kỳ của các Hội nghị Solvay danh tiếng về Vật lý và Hóa học ("CONSEILS de Physique Solvay: Hội nghị quốc tế Vật lý Solvay" và "CONSEILS de Chimie Solvay: Hội nghị quốc tế Hóa học Solvay"). Sự hỗ trợ này đối với khoa học cơ bản được bổ sung bằng việc tổ chức các cuộc hội thảo mở về chủ đề cụ thể được lựa chọn, ban tổ chức quốc tế, hội thảo và một trường đào tạo tiến sĩ quốc tế.

Website:

Tập đoàn Solvay: www.solvay.com

Viện quốc tế Solvay: www.solvayinstitutes.be/

Hội nghị Solvay 1911

Đứng từ trái sang phải: Robert Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann, Maurice de Broglie, Martin Knudsen, Fritz Hasenöhrl, Georges Hostelet, Edouard Herzen, James Hopwood Jeans, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein, Paul Langevin.

Ngồi từ trái sang phải: Walther Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay, Hendrik Lorentz, Emil Warburg, Jean-Baptiste Perrin (đang đọc), Wilhelm Wien, Marie Curie, Henri Poincaré.

Các giải thưởng và danh hiệu khác :
Các giải thưởng và danh hiệu khác :


     Video
Hai au
b
d
c
     THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 70955
TRUNG TÂM QUỐC TÊ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH