TRANG CHỦ
            

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII bao gồm 12 hội nghị khoa học và 3 lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế bắt đầu từ ngày 26/6/2016 đến 17/12/2016. 

1. Số lượng lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế, cụ thể:

1.1. Trường Hè Quốc tế Neutrino (tiếng Anh: International Neutrino Summer School)

Người tổ chức chính: Deborah HARRIS & Boris KAYSER

- Thời gian: từ ngày 17-30/7/2016

- Dự kiến số người tham gia: 60 người

Tóm tắt nội dung:Vật lý Neutrino đã trở thành một trong những lĩnh vực chính trong chương trình nghiên cứu Vật lý hạt cơ bản của thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu chuyên sâu về Vật lý Neutrino chưa phải là một phần cơ bản của chương trình đào tạo sau đại học của bất kỳ một đơn vị đào tạo nào. Mục tiêu chính của Trường hè quốc tế Neutrino (Summer School Neutrino International: INSS) là nhằm cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tương đối mới và khá rộng này. Các chủ đề bao gồm: Mô hình chuẩn (Standard Model); hiện tượng Neutrino; dao động neutrino;  tiết diện neutrino; phát hiện neutrino; các mô hình khối lượng của neutrino; neutrino trong vũ trụ học và vật lý thiên văn; năng lượng mặt trời, lò phản ứng và neutrino khí quyển; gia tốc neutrino; phân rã neutrino beta kép; và các phép đo trực  tiếp khối lượng của neutrino. Mục  tiêu khác của lớp học là để học viên học hỏi lẫn nhau và từ đó tạo các kết nối với các sinh viên của mình, những người này sẽ là đồng nghiệp và cộng tác viên tương lai của họ trong nhiều thập kỷ tới.

1.2. Trường Vật lý Thiên văn Việt Nam lần thứ 4 (tiếng Anh: 4th Vietnam School of Astrophysics (VSOA))

- Người tổ chức chính: Trần Thanh Vân, Phan Bảo Ngọc, Nguyễn Trọng Hiền, Pierre LESAFFRE

- Thời gian: từ ngày 31/7-6/8/2016

- Dự kiến số người tham gia: 25 người

Tóm tắt nội dung: Vật lý Thiên văn là ngành khoa học cơ bản sử dụng Vũ trụ như một phòng thí nghiệm vĩ đại để nghiên cứu vật lý cơ bản. Năm 2016, Trường VSOA lần thứ 4 sẽ được tổ chức với chủ đề Stellar Physics (Vật lý thuộc sao). Nội dung trường học bao gồm: các tính chất vật lý cơ bản của sao, cấu trúc bên trong, sự tiến hoá và khí quyển sao.

Các giảng viên dự kiến gồm: Chin Fei Lee (Đài Loan), Pierre Lesaffre (Pháp), Hideo Matsuhara (Nhật), Young Chol Minh (Hàn Quốc), Phan Bảo Ngọc (Việt Nam)...

1.3. Trường Vật lý Việt Nam lần thứ 22 (tiếng Anh: 22th Vietnam School of Physics (VSOP))

Người tổ chức chính: Geneviève BÉLANGER, Đào Thị Nhung, Lê Đức Ninh

- Thời gian: từ ngày 1-12/9/2016

Dự kiến số người tham gia: 40 người

Tóm tắt nội dung: Mục đích của lớp học là tạo điều kiện cho các sinh viên cao học và nghiên cứu sinh tiếp cận kiến thức cơ bản và cập nhật của vật lý hiện đại. Các bài giảng được soạn và trình bày rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với mức độ của người học. Mặc dù chúng mang nhiều giới thiệu nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thực hành, người học sẽ học được những kỹ năng và phương pháp toán mới và từ đó có thể áp dụng vào công việc học tập và nghiên cứu đồng thời nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó lớp học giúp người học tiếp cận các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực vật lý, họ có thể giúp người học trong việc tìm học bổng cũng như nghiên cứu sau này. Lớp học VSOP-22 tổ chức năm 2016 có chủ đề: Mô hình chuẩn và xa hơn sau máy gia tốc LHC,với nội dung sau : Mô hình chuẩn và vật lý Higgs; Phương pháp tính số Monte Carlo và sắc động lực học lượng tử (QCD); Thực nghiệm về hạt cơ bản; Vật chất tối; Các mô hình mở rộng.

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Đơn vị tổ chức: 

+ Tổ chức khoa học “Gặp gỡ Việt Nam”.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ UBND tỉnh Bình Định .     Video
Hai au
b
d
c
     THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 70945
TRUNG TÂM QUỐC TÊ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH