TRANG CHỦ
            

 

1. Đơn vị tổ chức:

1.1. Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 208 đường Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (056). 3524.791;   Fax: (056). 3829.913

1.2. Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

Địa chỉ: Quốc lộ 1D, khu vực 2, Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Trung tâm Báo chí:

- Địa điểm: Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

- Địa chỉ: Quốc lộ 1D, khu vực 2, Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Email: trungtambaochi@stttt.binhdinh.gov.vn

- Số điện thoại: (056). 3540.101;       Fax: (056). 3540.102     Video
Hai au
b
d
c
     THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 70940
TRUNG TÂM QUỐC TÊ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH