Mục tiêu của iPOS

  • Một hệ thống quản lý tổng thể, tập trung và trực tuyến tại văn phòng trung tâm và hệ thống các chi nhánh, điểm bán hàng.
  • Theo dõi số liệu tức thời tại từng điểm hoạt động: Doanh số, Tồn kho, Khách hàng, Tài chính tại tất cả các điểm sử dụng.
  • Cập nhật tức thời các thông tin về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi từ trung tâm xuống hệ thống các điểm bán hàng.
  • Không mất thời gian để lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích trên toàn hệ thống.
  • Dễ dàng nắm bắt thông tin qua điện thoại qua các thiết bị di động khác.
  • Giảm chi phí và thời gian triển khai.
  • Giảm chi phí sử dụng, chi phí bảo trì và vận hành hệ thống.
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng hệ thống.